İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Faaliyetleri

Cevher Jant Sanayii A.Ş kaliteli jant üretimi ve müşteri memnuniyeti ile birlikte; çalışanın ve çalışma ortamının sağlığını ve güvenliğini de sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olarak benimsemiştir. Bu kapsamda;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği risk yönetimi,
 • Eğitim,
 • Yasalara uyum,
 • Kaza kök neden analizleri,
 • Denetim
 • Gözetim faaliyetlerinin tamamını yapmaktadır.

Yasalara uyum çerçevesinde;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu bulunmakta olup, aylık toplantılar yapılmaktadır.
 • İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analiz yapılmakta ve güncelliği sağlanmaktadır,
 • İşyeri Hekimi kontrolünde revir hizmetleri verilmekte, çalışanların periyodik sağlık kontrolleri yapılmaktadır,
 • Çalışan bazında sağlık kontrol planı yapılmakta, çalışma ortamına göre gözetim kontrolü yapılmaktadır (akciğer grafiği, kan tetkiki, odyometri ölçümü, v.b)
 • Çalışanların sağlık hizmeti devamlılığı sağlamak için Ortak Sağlık ve Güvenlik(OSGB) birimi olarak ESBAŞ OSGB’den hizmet alınmaktadır,
 • Çalışma ortamı da kontrol altında tutulmakta, yasal periyot kapsamında ölçümleri akredite kuruluşlara yaptırılmaktadır,
 • Çalışanlara İSG kapsamında eğitimler verilmekte, kimyasallar ve kimyasallarla çalışma konusunda da bilinçlendirilmektedir,
 • Dış bir kuruluş ile çalışma yapılarak “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlatılmıştır,
 • Denetimler yapılmakta, denetim sonuçları aksiyon planları ile takip edilmektedir,
 • Kaza kök neden analizi yapılmakta, aylık olarak rapor halinde yayınlanmaktadır,
 • İSG kapsamında önemli parametreler (kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı, genel kazalanma oranı gibi) takip edilmekte, hedefler konulmaktadır,
 • İSG kapsamında basılı ve görsel materyaller ile, farkındalık artırılmaktadır,
 • Çalışanın veya işin gereği oluşan sertifikasyon (forklift ehliyeti, kazancı belgesi, gibi)işlemi derhal eğitim planına dahil edilmekte ve gerçekleşmesi sağlanmaktadır,
 • Çalışma iş izinleri (ateşli çalışma, yüksekte çalışma, v.b) hazırlanmış olup, çalışma yapılacağı zaman uygulanmaktadır,
 • Tedarikçilerinde İSG açısından değerlendirilmesi yapılmakta, denetlenmektedir,
 • Fabrika içinde çalışacak olan müteahhitlerle İSG kapsamında sözleşme yapılmakta, gereklilikler net şekilde ortaya konulmaktadır.
 • Acil durum planları ve ekipleri belirlenmiş olup, tatbikatlar yapılmaktadır,
 • Ekipman ve araçların da periyodik kontrolleri yasal sürece uygun yapılmaktadır,
 • İSG haftasında çeşitli aktiviteler ve yarışmalar yapılmaktadır (slogan yarışması veya gizli tehlikelerin belirlenmesi gibi) .