İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Politikası

isci-sagligi-ve-guvenligi

CEVHER JANT San. A.Ş, otomotiv sektöründe, tüm üretim ve hizmet süreçleri ile üyesi olduğu kurum ve kuruluşların şartlarına ve müşteri özel isteklerine uyumu da dikkate alarak, tüm çalışanların güvenliğini ve sağlığını ön planda tutan bir çalışma ortamının oluşturulmasına önem verir.

Tüm faaliyetlerinde, insana duyulan saygıya dayanarak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerinden olan; sürekli iyileştirmeyi benimser ve devamlılığını sağlar.

İLKELERİMİZ

 • Yasalara ve mevzuatlara uymak,
 • İş kazası ve meslek hastalığı risklerini minimuma indirmek ve önlemek için uygun çalışma ortamı sağlamak ve kontrolleri yapmak,
 • İSG Kültürünü; bir yaşam tarzına dönüştürebilmek için tüm çalışanlarımıza; çalışma hayatı boyunca gerekli eğitim çalışmalarını yapmak,
 • Sağlıklı yaşam bilincini arttırarak; fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı, dinamik ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kendi sağlığını korumasına ve geliştirmesine destek olmak.

AMAÇLARIMIZ

 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı olan bir çalışma ortamı sağlamayı ve bu ortamın parçası olan bilinçli çalışan yetiştirmeyi,
 • Risk analizleri aracılığıyla ortaya çıkan risklerimizi minimuma indirecek ve sürekli gelişmeye katkıda bulunacak şekilde yönetmeyi, taahhüt ve beyan eder.

 

Haluk ÖZYAVUZ

Yönetim Kurulu Başkanı
12.01.2017

 

isci-sagligi-ve-guvenligiOur purpose is to furnish a safer and healthier working environment to our fundamental partners.

Our aim is to identify possible risks, to make the necessary improvements and, by continuously following up their results, to reduce errors to a minimum and prevent their repetition

We expect to be able to prevent the occurrence of industrial accidents and occupational diseases. In order to effect this we declare that we make a commitment:

 •  to identify the risks which are a natural part of the business that we do, as well as other OHS risks, and to adapt to these,
 •  to make “Continuous Improvement” in order to implement a successful OHS management and to monitor its performance,
 •  to conform to the laws and regulations now in force and to the OHS requirements of institutions of which we are member,
 •  to furnish the infrastructure, investment capability and human resources support necessary to attain these aims,
 •  to document and fulfill the OHS requirements within an Integrated Management System,
 •  to make the labour force aware of their individual OHS responsibilities and to train them in this subject,
 •  to inform the concerned persons correctly and on time using various means of communication,
 •  to review our Policy at least once per year in order to adapt to new circumstances.