Çevre Politikası

cevre-politikasi

CEVHER JANT San. A.Ş Yönetimi, otomotiv sektöründe, tüm üretim ve hizmet süreçlerinde, etkileşim içinde olduğu paydaşlarını da kapsayan sürdürülebilir, gelişmeye açık, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için oluşturduğu çevre yönetim sisteminin sağlanması için eğitim faaliyetleri dahil gerekli tedbirleri almanın ve uygulamanın takibini yapacağını taahhüt eder.

Tüm faaliyetlerinde yalın ve sürekli gelişme prensipleri doğrultusunda çevresel amaçlarını sağlamak için gerekli kaynakları temin ederek, çevre dostu sanayi tesisi olarak; çevrenin korunmasına ve temiz üretime destek verir.

        İLKELERİMİZ

 • Yasalara ve diğer şartlara uymak,
 • Cevher Jant San A.Ş Çevre Yönetim Sistemi özel istekleri dahilinde iletişim içerisinde olduğumuz; müşterilerimiz, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının çevreyle ilgili isteklerini dikkate alarak, çözüm ortağı olmak ve tedarikçilerimizin çevre konusunda duyarlılıklarını artırarak, amaçlarımıza paralel şekilde çalışmalarını sağlamak,
 • Yaşanabilir bir çevre bırakmak için; etkin doğal kaynak kullanımını sağlamak amacıyla, iyileştirmeler yapmak, çalışanlarımızın çevre bilincini yaşam kültürü haline getirmelerini sağlamak,
 • Çevre politikamız ve sürekli iyileşme çerçevesinde; sektöründe çevre konularında lider bir kuruluş olarak; sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

             AMAÇLARIMIZ

 • Doğal ve enerji kaynaklarımızı korumayı ve verimli kullanmayı,
 • Çevresel boyutlarımızı kontrol altına almayı, sürekli gelişmeye katkıda bulunacak ve tedarikçilerimize lider-örnek olacak şekilde yönetmeyi,
 • Çevresel etkilerimizi kontrol altına alarak, üretimimizin biyo çeşitliliğe ve ekosisteme direkt zarar vermesini önlemeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızı, teknolojik imkanlar dahilinde kirliliği önlemek, kaynakta azaltmak ve atık minimizasyonu yapmaktır.

Haluk ÖZYAVUZ

Yönetim Kurulu Başkanı
15.12.2016

cevre-politikasi

CEVHER JANT is committed to take and implement the necessary precautions including the training activities and follow up the implementation of the environmental management system in order to leave sustainable, open to future, livable environment for the future generations including all stakeholders in all production and service processes, in the automotive industry.
In all its activities, in accordance with the principles of lean and continuous improvement, to ensure the environmental objectives, CEVHER JANT supports protection of environment and clean production by providing the necessary resources.

        OUR PRINCIPLES

 • Complying with laws and regulations,
 • Cevher Jant Environmental Management System aims to be a solution partner and increase the sensitivity of our suppliers to the environment by taking into consideration the requests of private and public institutions and organizations related to the environment and to work in parallel with our aims.
 • To make a livable environment, to make effective use of natural resources, to make improvements, to ensure that our employees make environmental awareness a living culture.
 • As a leader in environmental issues in our environment policy and continuous improvement, we are constantly improving our system.

        OUR AIMS

 • Protection and efficient usage of natural and energy resources,
 • Keeping the environmental aspects under control and managing them to contribute to continuous improvement,
 • Controlling our environmental impacts, preventing our production from directly damaging the biodiversity and ecosystem,
 • Reducing our waste, result of our activities, at their source within technological opportunities and minimizing amount of our waste.

Haluk ÖZYAVUZ

Chairman of the Board

15.12.2016