Çevre Faaliyetleri

Cevher Jant Sanayii A.Ş kaliteli jant üretimi ve müşteri memnuniyeti ile birlikte; gelecek nesillerin bize emeneti olan çevreyi korumayı da sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olarak benimsemiştir. Bu kapsamda;

 • Çevresel risk yönetimi,
 • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımı,
 • Atık yönetimi,
 • Temiz ve atık su yönetimi,
 • Hava kirliliği kontrolü ve yönetimi , v.b konularda yasalara uymakta, çevresel sorumluluk bilinci içerisinde çevresel hedefler belirleyerek, çevresel performansını da sürekli ölçmekte ve iyileştirmektedir.

Yasalara uyum çerçevesinde;

 • Çevre iznini 25.11.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almıştır,
 • Yasal olarak yapılması gerekli olan ve kapsamına girdiği yasal beyanlar (tehlikeli atık beyanı, ambalaj beyanı, atıksu beyanı, v.b) ilgili portallara girişleri periyodik olarak yapılmaktadır,
 • Kimyasalların yönetimi rpsedürü kapsamında uygulanmakta bu konuyla ilgili Seveso ve Kimyasal Veri Bankası yasal girişleri de bulunmaktadır.
 • Kimyasallara ait “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları” da kimyasal yönetimi kapsamında değerlendirilmekte ve prosedüre dahil edilmektedir,
 • Otomotiv yan sanayiinde oldukça önemli olan “Yasaklı Kısıtlı Malzemeler” de kimyasalların yönetimi kapsamında değerlendirilmekte, sürekli güncellenmektedir.
 • Atık yönetimi ile ilgili planlar hazırlanmakta, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne de sunulmaktadır.
 • Atık yönetimi yasalara uygun şekilde bulunduğu bölgenin özelliğine göre %100 uygulanmakta;
 • atıklar lisanslı tesislere verilmekte ve lisanslı araçlar ile taşınmaktadır.
 • ESBAŞ tarafından verilen kanal bağlantı ruhsatı bulunmaktadır.
 • Emisyon yapılan bacalar ilgili yönetmeliklere uygun yapılmış olup, baca gazı ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır,
 • Çevre Kanunu gereğince yaptırılan Tehlikeli Kimyasal Sorumluluk Sigortası her yıl yenilenmektedir.
 • Çalışanların bilincini artırmak için eğitimler verilmekte, görsel materyaller ile farkındalık artırılmakta ve aylık olarak çevre bülteni yayınlanmaktadır.
 • İç ve dış denetimler yapılmakta,
 • Aylık olarak çevre raporu hazırlanıp, yönetime ve ilgililere sunulmaktadır,
 • Tedarikçilerinde çevresel açıdan değerlendirilmesi yapılmakta, denetlenmekte, çevre bilincinin artırılması hedeflenerek, eğitimlere dahil edilmektedir.
 • Çevrenin önemli bir parametresi olan “Doğal kaynak tüketimi” de dikkate alınmakta, çalışanlar her fırsatta bilgilendirilmekte, yalın 6 sigma kapsamında da projeler yürütülmektedir.