Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

o Cevher Jant’ ın güvenilirliğini ve kurumsal itibarını korumak,
o Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini ilkelerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek,
o Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin etmek,
o Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlamak,
o Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Bilgi Güvenliği uygunluğu sağlamak,
o Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,
o Bilgi varlıklarına ve iş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesi sağlamak,
o Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ihtiyacı olan kaynakların ayrılmasını ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Haluk ÖZYAVUZ
Yönetim Kurulu Başkanı

10.04.2018