İş Etiği

Cevher Grup, iş ilişkilerinde adil ve dürüst olmayı taahhüt eder. Bütünlüğün sağlanması için tüm Cevher çalışanlarının etik kurallar çerçevesinde davranması her zaman ve her koşulda şirket adına en yüksek dürüstlük duygusu ile , şirketimizin kurumsal itibarını koruyacak ve arttıracak şekilde hareket etmesi beklenmektedir.

Cevher Grup, istihdamda fırsat eşitliği sağlar ve iş gücündeki farklılıkları teşvik eder. İşe alım politikalarımız ve uygulamalarımız renk, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ulusal köken, siyasi görüş, engelli olma veya yerel kanun kapsamındaki diğer faktörler nedeni ile hiçbir ayrımcılık yapılmamasını gerektirir.

Şirketimiz, çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini korumayı taahüt eder. Alınacak herhangi bir kararda en önemli faktörlerden biri çalışanlarımızın iş güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden herhangi bir konuda, yasal gereklilikler kapsamında olmasa dahi tüm tedbirler alınmaktadır.

Cevher Grubu olarak, Kalite bizim en önemli işimizdir. Kalite müşterilerimiz tarafından tanımlanır ve güvenli bir şekilde işbirliği içinde sürdürülür. Müşterilerimiz var olma kaynağımızdır; onların memnuniyeti bizim başarımız için esastır. Bu nedenle, ürün ve hizmet kalitesi gerek bugün gerekse yarınımız için bir numaralı önceliğimiz olmalıdır. Müşteri memnuniyeti konusunda sektörde en iyi olabilmek için güvenli ürünler üretmek en kritik noktadır.

Cevher Grubu olarak yürürlükte olan tüm rekabet yasaları ve yönetmelikleri çerçevesinde dürüst ve adil bir şekilde rekabet ederiz. Cevher Grubu, ekonomik rekabete inanır ve pazar payını arttırmak üzere ürün ve hizmet kalitesini sürekli bir şekilde arttırmaya gayret eder.