İnsan Kaynakları

ik

Geleceğimizin ve başarılarımızın her bir Cevher çalışanına bağlı olduğunun bilincindeyiz. Cevher Jant olarak başarımızın temelinde yılların vermiş olduğu bilgi birikiminin yanında özveriyle çalışan nitelikli personelimiz yer almaktadır.

Bu nedenle Cevher Jant’ın insan kaynakları politikası çalışanların refah ve memnuniyeti üzerine kurulmuştur. Yöneticilerini içeriden yetiştirmeye özen gösteren Cevher Jant kurum içi eğitimlerle çalışanlarının kişisel ve mesleki yetkinliklerinin gelişimine önem verir. Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları; kariyer planlaması, hedeflerle yönetim, sürekli eğitim, performans değerlendirme, esnek organizasyon, iç müşteri memnuniyet ölçme çalışmaları yapmakta ve çalışanlarının günden güne artan beklentilerini karşılamayı yegane görevi olarak görmektedir.